Mapa rokle

Čas: 6:00 h

Výstup: 3:15 h
Sestup: 2:45 h

Obtížnost

Převýšení: 760 m

Strmost 4/5
Překážky 3/5
Délka 4/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Trasa začíná stejně jako rokle Klepáčským potokem do strží, případně se můžete nahoru dostat po asfaltové cestě. Jakmile skončí asfaltová cesta, která jde souběžně s korytem potoka, a potok se rozdělí, pokračujte doprava Jelením potokem.

Jelení potok pramení na západním svahu Keprníku nedaleko chaty Moricka. Trvdé dno potoka tvoří hornina ortorula. Jelení potok má velké klesání a po celých následujících 300 metrů je tvořen mnoha stupni kaskád a vodopádů.
Pod samotným jelením vodopádem je cesta velmi náročná, neboť je koryto zaneseno sutí a spadlými kmeny, poté se Jelení potok zklidňuje. Po asi 200 metrech můžeme objevit další zajímavou kaskádu vysokou přes 4 metry. Od této kaskády pokračujte nahoru než dorazíte k samotným vodopádům.

První výrazný vodopád je nad lávkou, která je na pěšině od Jelení chaty. Výška vodopádu je asi 4,5 metru a proteče jím za sekundu 25 litrů vody. Pod tímto vodopádem se vytvořil převis s téměř metrovou hloubkou. Po několika metrech se skaliska stupňují a přináší další vodopád, tentokrát třímetrový, pod kterým je metr vysoká kaskáda. Následuje schodovitá soustava dlouhá asi 25 metrů, na kterou navazuje hlavní část jeleních vodopádů, která je sama složena ze dvou částí. Horní část tvoří téměř dokonale rovně odlomený skalní blok, padající voda vytváří dokonalou parabolu, jako z učebnice. Výška padající vody je asi 5 metrů a průtok za jednu sekundu činí kolem 40 litrů. Následuje plošina, která přechází v dolní část vodopádů. Levé rameno klesá od plošiny a výška vodopádu činí asi 5 metrů. pravé rameno je vysoké 7 metrů a následně se spojuje s levým ramenem a tvoří ještě jeden spodní vodopád. Výška dolních vodopádů tak činí něco kolem 9 metr. Vodopád dohromady měří přes 17 metrů, což z něj činí jeden z nejvyšších vodopádů v České republice.

Doporučení

Není na škodu mít převlečení a náhradní boty, kameny jsou kluzké a lehce sklouznete do vody. Také je vhodné přibalit nějaké občerstvení, trasa je dlouhá a není vhodná pro menší děti.