Mapa rokle

Čas: 5:10 h

Výstup: 3:25 h
Sestup: 1:45 h

Obtížnost

Převýšení: 650 m

Strmost 4/5
Překážky 4/5
Délka 5/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Kousek před Ostružnou odbočte doprava a po asi 700 metrech narazíte na křižovatku vedle čistírny odpadních vod, zde se dá zaparkovat. Od čistírny pokračujte asi 1,1 km a za kapličkou se dejte doleva kolem Chaloupky na splavu. Za chaloupkou můžete vstoupit do koryta potoka a pokračovat jím až k prameni Klepáčského potoka.

Během cesty dejte pozor na popadané stromy a kmeny, obzvlášť po dešti či nějaké bouřce. Klepáčský potok se vine smíšeným lesem složeným převážně z buků, smrků a javorů. Celá oblast je zařazena do CHKO Jeseníky, a les je tudíž naprosto „přírodní“ a bez jakýchkoli úprav. Myslete prosím na to a buďte k přírodě šetrní!
Ze začátku Klepáčského potoka si můžete všimnout několika bunkrů, tzv. „řopíků“, či pěchotního srubu. Kousek před Chaloupkou na splavu je dokonce Muzeum čs. opevnění Branná, kde vás bunkry provedou a představí vám jejich účel. Bunkry pochází z období všeobecné mobilizace, z roku 1938.

Čím výše po potoce se dostáváme, tím začíná přibývat skalek a balvanů, přes které si voda hledala cestu a vymlela do nich zajímavé obrazy. Zezačátku je koryto široké, ale postupně se zužuje a stává víc a víc divočejší. Občasně tvoří meandry, když si voda hledala místo skrze tvrdé podloží. Balvany jsou porostlé mechem a všude rostou kapradiny, které celému místu dodávají podivný pohádkový nádech. Voda skáče po kamenech a vymílá okolní břehy.

Jeseníky úplně překypují vodou, voda pramení všude a neustále budete potkávat maličké potůčky vlévající se do Klepáčského potoka. Když budete pozorní, narazíte na nejeden seník či krmelec pro zdejší zvěř.
Narazíte také na přehradu, která je zde postavena kvůli regulaci toku. Výše po proudu jsou postaveny asi tři další obdobné přehrady, ale v menší verzi.
Na rozcestí potoků se dejte doleva (doprava se odpojuje Jelenní potok). Můžete si všimnout starověkého mostu a mnoha vodopádků a vodopádů, které Klepáčský potok tvoří. Výše a výše po proudu je potok opravdu prudký, divoký a strmý a cesta se stává náročnější.

V nejhornější části Klepáčského potoka je podloží tvořeno rulou a mramorem, krásné šedobílé pruhy jsou jasně vidět na skále, kterou se voda dere. S nadmořskou výškou přibývá vodopádů a zajímavých vodních útvarů. Dejte ale pozor, skaliska jsou opravdu kluzké a trasa může být po dešti velmi nebezpečná.
Těsně pod pramenem se potok větví, v poslední odbočce pokračujte doleva k Vodopádům na Klepáčském potoce, stejnou cestou se pak vraťte a pokračujte dál k vodopádu Ve Stržích a dál až k prameni Klepáčského potoka. Na Klepáčském potoce, který vede přímo ze sedla mezi Keprníkem a Šerákem, se nachází hned několik malých vodopádů. Největší z nich je vysoký 4 m. Ostatní jsou kolem 3 m vysoké. Rozhodně stojí za to se na ně podívat. Opravdu pozorní pozorovatelé můžou zahlédnout i lišku, my jsme na výpravě viděli hned tři! Nepřibližujte se k nim, mohou přenášet vzteklinu.

Od pramene Klepáčského potoka se můžete na Keprník, v národní přírodní rezervaci Šerák – Keprník je zakázáno chodit mimo vyznačené turistické trasy, takže to na Keprník musíte vzít mírně oklikou. Pro sestupovou cestu se vraťte kousek po proudu potoka než narazíte na lesní cestu a po ní pokračujte asi 1,5 km než se napojíte na červenou turistickou trasu. Z červené se na rozcestí Nad Dobrou vodou odpojte a pokračujte po modré až do cíle. Kousek od rozcestí je velice dobrá studánka Dobrá voda, kde se můžete občerstvit velice chutnou vodou. Po modré pokračujte až na rozcestí Nad splavem, kde se dejte doprava. Kolem modré turistické trasy můžete narazit na 12 řopíků a jeden pěchotní srub, rozhodně stojí za to si je prohlédnout.

Doporučení

Trasa není úplně vhodná pro menší děti, nahoře blízko pramene je opravdu náročná a často se musí přelézat spadlé klády a skaliska, kde by malé děti ani neudělaly tak velký krok.

Také je dobré vzít si náhradní převlečení a boty, protože kameny jsou velmi kluzké a lehce sklouznete do vody.

Trasa je dlouhá a náročná, není na škodu přibalit i nějaké občerstvení.