Mapa rokle

Lokalita

Čas: 6:00 h

Výstup: 3:00 h
Sestup: 3:00 h

Obtížnost

Převýšení: 650 m

Strmost 2/5
Překážky 3/5
Délka 2/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Cesta začíná u Muzea Skorošice, dá se zde pohodlně zaparkovat. Odtud pokračujte asi 1,2 km a poté již stoupejte vzhůru korytem potoka Stříbrný.

Po chvíli narazíte na nádherné Nýznerovské vodopády, které jsou zároveň i přírodní památkou. Soustava kaskád a peřejí nad ústím Bučinského potoka tvoří opravdu romantické místo. Dolní část vodopádu protéká úzkou skalní soutěskou, ale horní část je zpřístupněna schodištěm. Voda padá ve stupních do hloubky 14 m a nejvyšší stupeň dosahuje skoro 3m.

Od vodopádů pokračujte korytem Bučinského potoka asi 400 m a narazíte na další nádherné místo – Bučinské vodopády. Vodopád je vysoký přibližně 3,5 m. Pokračujte dál, trasa se stává strmější a potok nabývá na síle, příroda je ale stále nádherná. Bukové a smrkové lesy obklopují koryto potoka a dodávají stín v horkých dnech.

Cestu završují dvě studánky Bučinského potoka. Odtud můžete sestupovat po zelené turistické trase, nebo si můžete cestu prodloužit až na vrchol Smrk a odtud sestoupit po žluté a potom modré turistické trase.