Mapa rokle

Čas: 6:05 h

Výstup: 3:10 h
Sestup: 2:55 h

Obtížnost

Převýšení: 540 m

Strmost 3/5
Překážky 4/5
Délka 3/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Trasa začíná od parkoviště Bílý potok, které není placené a můžete zde nechat auto. V případě plné obsazenosti můžete nechat auto o kousíček dál u turistického přístřešku. Na obou místech je parkování v pořádku.

Od parkoviště se vydejte kousek po hlavní silnici a v nejbližší odbočce zahněte vpravo na asfaltku a po chvíli můžete pokračovat korytem Skalního potoka. První část rokle prochází přírodní rezervací Skalní potok, chovejte se prosím slušně a pamatujte na to. PR byla vyhlášena v roce 2001 a to z důvodu ochrany pralesovitého porostu, který skýtá útočiště mnoha druhům vzácných rostlin a ptáků. Předmětem ochrany je tis červený, jediný zachovalý druh v CHKO Jeseníky, z rostlin je to chráněná nezelená orchidej hlístník hnízdák a krtičník jarní. Zalétá sem lovit celá řada druhů ptáků, jako například výr velký, čáp černý nebo dokonce sokol stěhovavý a byl zde pozorován výskyt rysa ostrovida.

Koryto Skalního potoka obklopuje velká řada skal a skalisek, které dávají velký prostor ptákům pro uhnízdění se. Řeka je ze začátku pomalejší, ale postupně nabírá na síle a tvoří kaskády a vodopádky.Po asi kilometru narazíte na první velký vodopád – vodopád Skalního potoka. Jedná se o 2 metry vysoký vodopád a řadu kaskád obklopující největší rameno. Další krásný vodopád následuje po několi stech metrech výše po proudu Skalního potoka. Pokračujte výše, když budete pozorní, všimnete si stop po strakapoudech a datlech, kteří se zde hojně vyskytují a ošetřují les od nákazy.

Potok tvoří mnoho jezírek a tůněk, není na škodu si přibalit plavky! Dávejte pozor na spadlé stromy, kterými je rokle dost zatarasená. Děti si z nich udělají prolézačku, ale po dešti může být cesta nebezpečná. Malí pozorovatelé a znalci přírody si jistě všimnou, z jaké světové strany obrůstají zdejší stromy lišejníkem. Je to opravdu učebnicový příklad!

Od pramene Skalního potoka se vydejte vzhůru než narazíte na žlutou turistickou trasu a pokračujte až na Ztracený vrch. Od Ztraceného vrchu to vezměte po modré až na rozcestí Lysý vrch. Na Ztraceném vrchu se můžete pokochat výhledem.

Kousíček od Ztraceného vrchu se tyčí Kamzičí skála, která taktéž poskytuje moc krásnou vyhlídku.

Skaliska dosahují výšky až 15 metrů! Od rozcestí Lysý vrch pokračujte po žluté až do Videlského sedla, kde se můžete zastavit u pramene Bělé. Odtud až do cíle pokračujte po asfaltové cestě až do Videl a pak do cíle.