Mapa rokle

Lokalita

Čas: 2:35 h

Výstup: 1:45 h
Sestup: 0:50 h

Obtížnost

Převýšení: 130 m

Strmost 2/5
Překážky 2/5
Délka 2/5

Pro rokling objevil Gandalf.

Popis trasy

Krásu Valašska lze nalézt i v osadách Lušová, Peciválka a přilehlých vrších. Naše trasa začíná na parkovišti vedle vily Anna. Směrem na sever směřuje asfaltová cesta, která nás po necelých 400 metrech zavede na rozcestí. Levotočivá odbočka vede dolů k potoku, ta druhá je cesta, kterou přijdeme zpátky.

Začátek potoka je otevřený a dá se příjemně projít. Koryto přírodně dlážděné kameny častokrát tvoří hráze, které daly vzniknout malým jezírkům, jež kaskádovitě prostupují napříč roklí. Rozhlédnutím kolem lze spatřit skalské lesy, ve kterých neroste jen stejnověký smrk, ale všechny věkové skupiny listnatých dřevin. Žije v nich například strakapoud bělohřbetý nebo lejsek malý.
Rostliny se zde hojně vyskytují v podobě Sadců konopáčů, Starčků vejčitých nebo obyčejných Bodláků kadeřavých. V blízkém okolí rostou ve správný čas i jedlé houby.

Potok je snadno průchozí po celou délku. Do cesty nevstoupí nic než jeden spadlý strom. Tedy až na jeden úsek, kdy se potok zužuje a větve se tlačí do prostoru před vás.

Později se tok rozvětvuje na několik dalších přítoků. Sledování hlavního toku vás zavede k cestě, která se stáčí doprava i doleva, máte na výběr pokračovat dál nahoru, kde vás čeká kamenná roura, z které vyvěrá pramen potoka a nad ní stezka směřující do dalších končin, nebo se můžete napojit na cestu směřující zpátky dolů. Pravá či levá strana – nezáleží, kterou si zvolíte – obě dvě vedou zpět k rozcestí, které bylo na začátku trasy.

Doporučení

Na zpáteční cestě je úsek vysoké trávy a řídký výskyt rostlin s ostny, proto je lepší pomyslet na záložní variantu dlouhých kalhot.

Vila Anna je rekreační zařízení ležící pod soustavou roklí, které stojí za to prozkoumat.