Mapa rokle

Lokalita

Čas: 7:30 h

Výstup: 4:30 h
Sestup: 3:00 h

Obtížnost

Převýšení: 440 m

Strmost 4/5
Překážky 4/5
Délka 5/5

Pro rokling objevil Pavel Šimko.

Popis trasy

Trasa začíná v městské části města Krupky, Unčíně, kousek pod restaurací Mlejn. Ze začátku vede po asfaltové silnici, která vstupuje do údolí Maršovského potoka. Podchází pod zříceninou hradu Kyšperk a na kótě 435 m. n. m. opouští asfaltku, která se stáčí vpravo. Trasa však pokračuje rovně údolím. Na kótě 480 m. n. m. trasa opouští cestu značenou v mapách a vede dál severním směrem nad levým břehem proti proudu Maršovského potoka.

Čím výš trasa stoupá, tím méně je znatelná v okolí. Přibližně na kótě 545 m. n. m. trasa přechází na pravý břeh proti toku potoka. Na kótě 580 m. n. m. již trasa plně vstupuje do koryta potoka. Zde se již údolí významně zužuje a musí se zde přeskakovat z jednoho břehu na druhý. Na hranici lesa se údolí rozvolňuje, potok se však stále zařezává příkře do krajiny. Zde může trasa pokračovat jak přímo potokem, tak i těsně nad levým břehem proti proudu potoka.

Na kótě 710 m. n. m. již trasa zcela opouští potok a kopíruje jej nad srázem po jeho levém břehu proti proudu toku. Zde již trasa vstupuje do oblasti Supí pláně na vrcholu hřebene Krušných hor. Na kótě 750 m. n. m. prochází trasa ještě prameništěm a mokřady Maršovského potoka, za nimiž vstupuje na luční cestu, po které je to již kousíček k Schenkerově kříži.

Doporučení

Od Schenkerova kříže se můžete vrátit po červené turistické značce k rozcestí Fojtovická pláň, odkud po modré turistické značce sestoupíte až téměř k zřícenině hradu Kyšperk. Na kótě 590 m. n. m., u skály Kateřiny Míšenské, opustíte modrou turistickou značku a sestoupíte cestou vlevo zpět do údolí Maršovského potoka.

Ještě než začnete sestupovat do údolí, doporučuji dojít k zřícenině hradu Kyšperk, která je odtud již kousíček a prohlédnout si ji. V údolí pak sejdete na kótě 450 m. n. m. na cestu, po které jste zahajovali svůj výstup, a vrátíte se po ní zpět na start trasy.

Protože je však výstup údolím Maršovského potoka poměrně dlouhý a náročný, doporučuji pokračovat od Schenkerova kříže po červené turistické značce až na Komáří vížku, kde si v tamní restauraci můžete dát občerstvení, vychutnat si zdejší neopakovatelné výhledy a z hřebene hor k návratu využít lanové dráhy do Bohosudova.

Z dolní stanice lanové dráhy dojdete na start trasy po modré turistické značce na začátek Unčína, odkud je to již jen kousíček ke startu trasy.

Upozorňuji na použití kvalitní obuvi, u které se i tak asi těžko v horních partiích údolí neobejdete bez namočení. V létě je však vody v korytě potoka méně a v parných vedrech je „brodění“ i příjemné.