Mapa rokle

Čas: 2:30 h

Výstup: 1:15 h
Sestup: 1:15 h

Obtížnost

Převýšení: 110 m

Strmost 1/5
Překážky 3/5
Délka 1/5

Popis trasy

Parkování je možné za posledním domem na kraji lesa vlevo i vpravo od cesty. Na začátku potok meandruje v rovinatém smrkovém porostu. Pak je část potoka na soukromém pozemku a v jejich blízkosti, tuto pasáž projděte po louce kolem potoka. Hned za domy se znovu můžete vrátit do koryta potoka, po 100 m si prohlédnout zleva přitékající chráněný vápencový vývěr, a pak sledovat pravé rameno potoka až k prameništi. Tam narazíte na vrstevnicovou cestu, která vás dovede na hřeben s plastikou sv. Huberta.

Sestupová trasa vede dále po hřebenu a po 300 m z něj odbočuje vlevo k přírodní památce Mokřady Vesník, které doporučuji navštívit zvlášť na jaře. Do rokle sestupového ramene potoka se vrátíte podél plotu směrem zpět k hřebenu a pak potokem až na lesní cestu a po ní zpět k výchozímu bodu.

Doporučení

Výstupová rokle je v některých místech zarostlá maliním a ostružiním, tak pozor na vhodné oblečení.