Mapa rokle

Čas: 7:30 h

Výstup: 3:55 h
Sestup: 3:35 h

Obtížnost

Převýšení: 880 m

Strmost 3/5
Překážky 3/5
Délka 4/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Od autobusové zastávky Jindřichov, osada Františkov pokračujte po asfaltové cestě, která lemuje řeku Hučavu. Po levé straně minete přírodní památku Pasák – skalnaté útvary, které byly vyhlášeny již v roce 1982 jako PP. Předmětem ochrany je velmi nejrozsáhlejší a nejzajímavější skalní útvar Hrubého Jeseníku. Dříve byste zde mohli vidět hodně horolezců, kteří slézali více než 30metrové skalní stěny, dnes je však tato činnost z důvodu přírodní památky zakázána.

Nejznámější skálou je pověstmi opředený Pasák. Podle pověsti chtěl jeden pasák provdat svou sestru za peníze bohatému úředníkovi, ta ale nechtěla, protože milovala chudého chlapce, a tak utekla. Když ji ve skalách bratr dohonil, proklela ho a on se prý na místě proměnil v kámen. Skála opravdu připomíná pasáka s holí v ruce. Dále byste zde mohli najít Kovadlinu nebo Plotnu. Budete-li pokračovat, po pravé straně se objeví další přírodní rezervace – Pod Slunečnou strání. Zde je oblast chráněna kvůli původnímu smíšenému lesu. Porost je zde starší než 180 let a nejčastěji se zde vyskytují smrky, buky, javory a jedle. Jako na jediném přirozeném stanovišti v Jeseníkách se zde vyskytuje lípa srdčitá. Dále je předmětem ochrany čáp černý a holub doupňák a také mechové porosty na skalkách.

Pokračujte po asfaltové cestě až ke kapličce, za ní můžete již pokračovat korytem potoka, které je ze začátku širší, ale postupně se zužuje a voda nabírá na síle a divokosti. Když minete rybník U Mlýna, po pravé straně potkáte další přírodní rezervaci – PR Františkov, který chrání kyselý smrkobukový les a strakapoudy velké.

Pokračujte tokem Hučavy dále po proudu. Hučava teče smíšeným lesem a tvoří mnoho kaskád a vodopádků. Cestou minete i pozůstatky sklářské osady Josefová a můžete si prohlédnout památný smrk – jeho stáří se pohybuje mezi 180 a 210 lety, jeho výška činí až 34 metrů a obvod kmene až 370 cm. Byl vyhlášen již v roce 1982 a nachází se kousek od starého železničního mostu Josefová.

Kousek od Josefové přichází první velké vodopády – vodopády Hučava. Vodopády vznikly na místě, kde potok kolmo překonává tektonický zlom. Tvrdé vrstevnaté ortoruly nad zlomem se deskovitě odštěpují a vytváří kaskádovité schody, pod kterými je téměř dvoumetrový vodopád. Následuje řada kaskád a potok se rozvětvuje do dvou ramen – pokračujte tím pravým. Kdybyste ale měli čas, můžete prozkoumat i to levé a stejnou cestou se potom vrátit. Čím výše se dostáváme, tím krásnější a čistší příroda je. Les je úplně světle zelený a překypující životem – vodou. Koryto lemuje hodně skal a balvanovitých ploch.

Od pramene Hučavy se dejte po žluté turistické trase až na vrchol Vozka, který se tak jmenuje také kvůli pověsti. V době hladomoru zde prý vozka podkládal kola bochníky chleba, aby nezapadl do bláta a dojel do vesnice. Po tomto hrozném činu se strhla bouře a vozka i s koňmi na místě zkameněl. Vozka je 7 metrů vysoká skála, odkud je krásný rozhled na Kralický Sněžník i krkonoše a Beskydy. Asi 500 metrů od vrcholu se rozkládá nejvýše položené rašeliniště Jeseníků.

Z vrcholu sestupujte po zelené turistické trase až na rozcestí Přední Alojzov, odkud pokračujte po NS Pasák a poté asfaltovou cestou až do cíle.