Mapa rokle

Lokalita

Čas: 5:50 h

Výstup: 3:10 h
Sestup: 2:40 h

Obtížnost

Převýšení: 330 m

Strmost 1/5
Překážky 4/5
Délka 4/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Cesta začíná u autobusové zastávky Valašské Klobouky, Smolina. Zde také můžete nechat své auto. Vydejte se po asfaltové cestě asi 1,5 km, u PP Smolinka se můžete vydat již korytem potoka. Přírodní památka Smolina je vyhlášena z důvodu výskytu silně ohroženého šafránu bělokvětého, který zjara pokryje louky svými fialovými kvítky.

Rokle je jednoduchá, ale velmi dlouhá, takže zvažte, jestli to vaše děti zvládnou. Břehy rokle se s přibývající výškou stávají více a více strmějšími. Břehy porůstají kapradiny a přesličky, v občasných „bahenních“ zátokách potoka můžete vidět mnoho modrásků obecných, které už na Moravě najdete jen zřídka. Kolem rokle v korunách stromů sídlí mnoho ptáků, když budete pozorní zahlédnete nejedno káně lesní nebo poštolku obecnou.

Když vystoupáte Bařinkami až k prameni potoka Smolinka, dostanete se k vrcholu Láz. Odtud se můžete vydat na Vařákovy paseky. Tato osada byla vypálena za druhé světové války, protože zdejší obyvatelé podporovali partyzány. Spáleno bylo osm z deseti chalup, popraveni byli tři muži a dvaadvacetiletá dívka Růžena. V nedalekém Lačnově se nachází Muzeum vypálených usedlostí Vařákovy paseky, kde jsou k nahlédnutí repliky obytných budov vypálené usedlosti.

Pokud nemáte tolik času, můžete z vrcholu Láz pokračovat přímo zpátky po Hornolidečské magistrále, která se později napojuje na turistickou žlutou, která vás dovede do Lačnova. Po cestě si můžete prohlédnout už zmíněné muzeum nebo PP Lačnov. Z Lačnova pokračujte kolem Suchého vrchu až do cíle.

Doporučení

Šafrány jsou vidět jen na velmi málo místech, proto opravdu stojí za to podívat se na ty Lačnovské a Smolinské. Plánujete tuto rokli? Vyražte zde na přelomu března a dubna, kdy šafrány kvetou, rozhodně to stojí za to!
Také si můžete výlet prodloužit až na Lačnovské skály!