Mapa rokle

Čas: 7:05 h

Výstup: 5:50 h
Sestup: 1:15 h

Obtížnost

Převýšení: 300 m

Strmost 2/5
Překážky 5/5
Délka 2/5

Pro rokling objevil Ondra Procházka.

Popis trasy

Trasa začíná na parkovišti pod hrází vodní nádrže Bystřička, kde můžete zaparkovat své auto. Vydejte se po silnici směrem z kopce a pokračujte zhruba 600 metrů. Jakmile dojdete ke vjezdu do Kempu Ranče Bystřička (po pravé straně), zahněte doleva a pokračujte po lesní cestě. Po chvilce uvidíte po pravé straně splav Bradného potoka, kde cesta roklí začíná.

Za zatáčkou doprava se vydejte skrz stromy a opatrně se dostaňte na hranu splavu. Odtud cesta dále pokračuje proti proudu potoka. Zpočátku je rokle široká, ale postupně se začne zužovat a začne přibývat překážek. Cestou budete míjet dva mosty, nejdříve kovový a poté dřevěný. Za dřevěným mostem je cesta velmi náročná, zarostlá a úzká. Budete překonávat překážky v podobě spadlých stromů a kamenů v blízkosti toku. Počítejte s tím, že se můžete namočit a ušpinit. Cesta je pro dobrodružné povahy. Nevyhnete se prodírání stromy a keři.

Po cestě si všímejte obrovských kamenů, především slepenců a pískovců. Pokud budete pozorní, můžete se občerstvit lesními jahodami a malinami. Můžete také spatřit žlutě kvetoucí třezalku tečkovanou nebo vrbinu penízkovou. Cestu tvoří převážně buky, břízy a javory, v závěru i smrky. Ke konci se rokle začíná opět rozšiřovat a po stranách jsou patrné sesuvy půdy. Rokle končí na křižovatce lesních cest. Na vrchol se vydejte po cestě nahoru a na dalším rozcestí se vydejte doprava (vlevo mezi stromy uvidíte myslivecký posed). Jakmile začne po levé straně les, vydejte se skrz něj až na pěšinu, která vás zavede na vrchol až k posezení.

Sestupová trasa vede po modré turistické značce kolem studánky Jana Karafiáta přes přírodní památku Louky pod Štípou, kde se chrání zbytky květnatých luk s orchidejemi, a přírodní rezervaci Klenov. Cesta s nádhernými výhledy na okolí vás dovede až k přehradě Bystřička, kde se vydáte zkratkou kolem bezpečnostních přelivů zpět na parkoviště.

Doporučení

Vezměte si s sebou náhradní oblečení pro případ, že se namočíte. Silně doporučuji kvalitní obuv a repelent (výskyt kloše jeleního).

Cesta je velmi náročná a především pro ty, co mají rádi dobrodružství a adrenalin. Zvažte, zda s sebou vezmete děti, trasa je náročná. Vyrazte na rokli nejméně ve dvojici, další ruce se budou občas hodit.

Na cestě zpátky se můžete zastavit na Svantovítovu skálu a zříceninu Klenov.