Mapa rokle

Čas: 3:10 h

Výstup: 1:05 h
Sestup: 2:05 h

Obtížnost

Převýšení: 240 m

Strmost 1/5
Překážky 2/5
Délka 2/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Od autobusové zastávky Valašská Senice, konečná pokračujte po asfaltové cestě asi 1 km. U dřevěné lávky vstupte do koryta potoka a dál již pokračujte roklí. Na začátku rokle můžete ze začátku léta zahlédnout velmi vzácné druhy orchidejí – Prstnatec májový či Vstavač mužský. Oba druhy jsou chráněné a proto na to prosím pamatujte a rostliny netrhejte ani jinak neponičujte.

Rokle je zezačátku velmi mírná, tvoří meandry a drobná jezírka. V letních horkých dnech poskytuje les příjemný stín a chlad. Pozorný průzkumník si jistě všimne značně vymletých břehů potoka, kde můžeme při důkladném pozorování zahlédnout struktury hornin, které se na sebe ukládaly. Břehy potoka jsou porostlé další zajímavou rostlinou, která nese také jedno NEJ. Je to Hasivka orličí, nejvyšší kapradina ČR, která může dorůstat výšky až 2,5m. A pokud se budete dívat opravdu dobře, zahlédnete kolem rokle mnoho pobytových znamení prasete divokého, které obývá okolní porosty.

Čím výše se rokle vine, tím více se zahlodává do krajiny a podemílá břehy potoka. S nastupující výškou přichází i množství obtížnějších překážek, nejčastěji popadaných stromů a větví. Úplný závěr rokle – pramen potoka Maslejů tvoří bažina v bukovém lese obklopená mnoha přesličkami, které nikdo neřekne jinak než Ezechýl. Od pramene potoka se vydejte na vrchol Šerklava, což je jeden z nejvyšších vrcholů západních Javorníků.

Odtud pokračujte po červené turistické trase, která je sestupovou cestou, až na rozcestí Skaličí, odtud poté již po žluté turistické trase zpět až na autobusovou zastávku. Při zpáteční cestě si můžete prohlédnout mnoho skalních útvarů.

Doporučení

Po cestě potkáte mnoho studánek, například ta na Ezechýlu vám poskytne dostatek osvěžující vody. Dále můžete po cestě zahlédnout mnoho skalních útvarů – kdyby vám to nestačilo, můžete zavítat až na Pulčín, kde se můžete občerstvit a prohlédnout si skalní město.