Mapa rokle

Lokalita

Čas: 3:00 h

Výstup: 1:30 h
Sestup: 1:30 h

Obtížnost

Převýšení: 400 m

Strmost 3/5
Překážky 4/5
Délka 4/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Trasa začíná u autobusové zastávky Velké Karlovice – Tísňavy, točna, kde se dá také pohodlně zaparkovat. Již zde se dá vstoupit do koryta potoka, dejte ale pozor na sesouvající se svah a padající kamení. Pokračujte korytem asi 750 m, než narazíte na rozcestí. Dejte se doprava.

Pokračujte korytem potoka až ke studánce v Potokách, která vás v teplejších dnech osvěží svou lahodnou vodou. Čím výše se dostáváme, tím více se koryto potoka zahlodává do krajiny a vymílá břehy. Potok tvoří příjemné zákruty a po cestě roklí je možné vidět hned několik posedů. Trasa končí na rozhledně Stratenec, na kterou musíte vystoupat asi 150 m od pramene potoka.

Sestupová trasa vede od rozhledny Stratenec, přes skalní útvary Bukovina a Pod Stratencom až na sedlo Příschlop – odtud až na zastávku po asfaltové cestě.

Doporučení

Rozhodně stojí za to vyškrábat se až na rozhlednu Stratenec, jsou odtud nádherné výhledy.