V neděli 8. 10. se na Jasence u Zemánků sešla parta nadšenců, jejímž hlavním cílem bylo uklidit zaneřáděnou rokli Meandry Jasenky pod Dušnou. Přišli rodiče, děti i prarodiče, každý se chopil svého odpadkového pytle a hurá do rokle. Cesta byla zpestřená nejen společným hovorem a dováděním dětí, ale především sběrem odpadků, které jsme často museli dolovat zpod větví či nánosů půdy a pak je vytáhnout po strmých stěnách rokle nahoru na cestu.

Naše úsilí mělo neskutečný výsledek, jímž je číslo 920, protože právě tolik kilogramů odpadu se nám podařilo nasbírat a odvézt do sběrného dvora. Mezi odpadky nechyběl ani kuchyňský set (sada hrnců a stará trouba), kabely nebo několik desítek pneumatik.

Děkujeme všem, kdo se do úklidu zapojili, díky vám je příroda zase o něco čistší a krásnější!

Pokud by vás akce zajímala, můžete se podívat na fotky a video nebo se příště přidat k nám!