Mapa rokle

Čas: 1:20 h

Výstup: 0:45 h
Sestup: 0:35 h

Obtížnost

Převýšení: 150 m

Strmost 2/5
Překážky 2/5
Délka 2/5

Pro rokling objevila Průzkumníklára.

Popis trasy

Trasa začíná u turistického přístřešku Jasenická, kde je možné pohodlně zaparkovat. Od přístřešku pokračujte ulici Za zastávkou asi 400 metrů, poté cesta skončí a začíná rokle, pokračujte tokem potoka.
Rokle je velmi jednoduchá s mnoha hezkými překážkami, končí u pramene potoka ve výšce asi 550 m. n. m. kousek pod žlutou turistickou trasou vedoucí na Cáb.

Sestupová trasa je lesní cestou, která vede souběžně s roklí.

Rokle je domovem mnoha mloků skvrnitých, kteří se zdržují v blízkosti vodního toku. Jsou aktivní především v noci, přes den se líně pohybují vodním tokem či se schovávají pod kameny a listy. Mloci jsou jedovatí, u člověka jed pouze dráždí oči a kůži, u menších savců však může být smrtící. Mloci jsou v ČR silně ohroženým druhem, proto dávejte pozor, kam šlapete a buďte ohleduplní 🙂

Doporučení

Vyrazíte-li do rokle v hodně suchý den, nejspíš žádného mloka nezahlédnete, mají totiž rádi vlhký vzduch a mokro.